Odbiór
odpadów

Wsparcie dla miast i firm dzięki inteligentniejszym rozwiązaniom na rzecz czystszego świata

Zarządzanie
aktywami

Monitorowanie
odpadów

Planowanie
tras

Candam & Sensoneo

Candam jest partnerem firmy Sensoneo na Półwyspie Iberyjskim. Wraz z Sensoneo na nowo definiujemy sposób gospodarowania odpadami. Współpraca obejmuje wszystko: od śledzenia aktywów w odniesieniu do pojemników aż po zautomatyzowane planowanie odbioru na żądanie.

Sprawdzone rozwiązania Sensoneo przynoszą obniżenie kosztów odbioru odpadów o co najmniej 30% oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla w miastach nawet o 60%. Firma Sensoneo prowadzi obecnie działalność na 5 kontynentach i w 82 krajach, gdzie realizuje ponad 400 projektów.

Zarządzanie aktywami w odniesieniu do pojemników na odpady pozwala miastom i firmom uzyskać przegląd złożonej infrastruktury pojemników, którą zarządzają.

Zarządzanie aktywami czerpie z cyfryzacji infrastruktury pojemników. System opiera się na znacznikach i naklejkach RFID, systemie inteligentnego gospodarowania odpadami, aplikacji mobilnej i czytnikach RFID.

Oznakowanie wszystkich pojemników i zasobników ułatwia identyfikowanie i rejestrowanie wszystkich aktywów (pojemników) w ramach cyfrowego zasobu za pomocą wydajnego, dostępnego w chmurze systemu inteligentnego gospodarowania odpadami. Technologia RFID umożliwia automatyczną weryfikację sprawności oraz automatyczną aktualizację bazy danych pojemników.

Pobieranie dowodu sprawności.

Proste procesy śledzenia pojemników, komunikacji i fakturowania.

WatchDog
Najlepsze wszechstronne urządzenie do monitorowania sprawności dla pojazdów do odbioru odpadów.

System WatchDog oferuje konsolidację funkcji kilku urządzeń monitorujących. Rozwiązanie obejmuje wydajny czytnik RFID, precyzyjne śledzenie lokalizacji satelitarnej (GNSS), moduł komunikacyjny i jednostkę główną.

System WatchDog umożliwia w pełni zautomatyzowane monitorowanie sprawności. Automatyzacja zmniejsza ryzyko powstawania błędów podczas gromadzenia danych i odciąża pracowników. Dostarcza także wiarygodnych danych dla systemów Pay as you Throw lub pod kątem lepszego gospodarowania odpadami.

Automatyzacja odbioru odpadów.

Weryfikacja sprawności i zapobieganie nadużyciom.

Monitorowanie odpadów w oparciu o inteligentne czujniki pozwala miastom i firmom odkryć oraz zrozumieć złożoną dynamikę powstawania odpadów.

Monitorowanie odpadów to połączenie inteligentnych czujników, systemu zarządzania odpadami i aplikacji mieszkańca.

Inteligentne czujniki wykorzystują technologię ultradźwiękową do pomiaru poziomu napełnienia pojemników i wysyłają dane do systemu inteligentnego zarządzania odpadami za pośrednictwem Internetu rzeczy (Sigfox, NB-IoT, LoRaWAN, GPRS), co umożliwia miastom i firmom podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz optymalizację tras, częstotliwości i wolumenów odbioru odpadów.

Odbiór tylko pełnych pojemników.

Oszczędności na odbiorze odpadów na poziomie 30%.

Planowanie tras zbiórki odpadów umożliwia optymalizację i automatyzację planowania tras zbiórki odpadów.

Łączy w sobie system zarządzania odpadami, aplikację nawigacyjną kierowcy, Watchdog i może zawierać dane z inteligentnych czujników i/lub inteligentnych tagów.

Planowanie tras umożliwia automatyzację zarządzania trasami zbiórki odpadów w oparciu o precyzyjne, wstępnie zdefiniowane dane dotyczące pojazdów do zbiórki odpadów, magazynów i składowisk/spalarni.

Celem jest zaplanowanie każdej trasy odbioru odpadów w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby (flotę, etaty, czas).

Maksymalne wykorzystanie pojazdów.

Mniej przejechanych kilometrów na kilogram zebranych odpadów.

Madryt

11.100

Czujniki pojemników

Największa instalacja Smart Waste
w Europie

Mądrzejsze zarządzanie odpadami

TOP