Reward
as you Throw

W ekosystemie Candam dla programu Reward as you Throw poszczególni uczestnicy łańcucha są wzajemnie ze sobą powiązani. Jedną z dodatkowych korzyści jest pobudzenie lokalnej gospodarki.

Uzyskane korzyści to:

Wzrost wskaźnika odzysku opakowań z tworzyw sztucznych, metalowych, kartonowych po napojach i szklanych nawet do poziomu 95%.

Mniejsza ilość niewłaściwych frakcji po segregacji odpadów. nawet o 20%

Ucyfrowienie obiegu odpadów.
Wiedza na temat tego, kto, co, kiedy i gdzie poddaje recyklingowi.

Pobudzenie lokalnej gospodarki. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Jako Candam zapewniamy cały ekosystem technologiczny, który pozwala nam połączyć wszystkich interesariuszy i zagwarantować ucyfrowienie obiegu odpadów

Władze miasta i przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami mogą wdrożyć kompletny program RAYT.

Mieszkańcy będą mogli segregować odpady w pojemnikach wyposażonych w system Candam Smart Ring. Za pomocą aplikacji Candam mieszkańcy będą mogli wymieniać swoje punkty za recykling na nagrody.

Nagrody będą publikowane przez marki, lokalne firmy i gminę za pośrednictwem rozwiązania Candam EcoMarket, z którego mogą korzystać całkowicie bezpłatnie.

Sklepy i marki uczestniczące w programie nagród mogą zwiększyć swoje przychody i poprawić swój wizerunek w kontekście zrównoważonego rozwoju. Szczególnie w przypadku małych lokalnych sklepów może to być ważny bezpłatny kanał marketingowy ukierunkowany na okolicznych mieszkańców.

Każde miasto ma możliwość wdrożenia programu Smart Recycling, w ramach którego recykling jest wsparciem dla bardziej zrównoważonego rozwoju.

Recykling wsparciem dla bardziej zrównoważonego rozwoju

Celem tego rodzaju programów nagród jest promowanie prawidłowych zachowań mieszkańców związanych z recyklingiem, co często przekłada się na inne zachowania korzystne dla środowiska i gospodarki lokalnych społeczności.

Oto przykładowe zachęty:

Walka z marnowaniem żywności

Punkty prowadzące sprzedaż żywności (restauracje, hotele, supermarkety itp.) mogą sprzedawać nadwyżki jedzenia i w ten sposób walczyć z marnowaniem żywności w oparciu o rozwiązanie Candam EcoMarket.

Za pośrednictwem aplikacji Candam mieszkańcy mogą kupować Candam Citizen Appniesprzedanej żywności po obniżonych cenach. W ten sposób pomagają ograniczyć marnowanie żywności, zmniejszają poziom emisji CO2e oraz zatrzymują zmiany klimatu, oferując jednocześnie punktowi sprzedaży możliwość odzyskania kosztów.

Cyfryzacja w lokalnych firmach

Rozwiązanie Candam EcoMarket pomaga lokalnym firmom wprowadzić cyfryzację i dotrzeć bezpłatnie do lokalnej społeczności.

W ten sposób władze miasta pomagają lokalnym firmom zdobyć więcej klientów i mogą uniknąć kosztów związanych z nagrodami.

Inteligentna mobilność

Zniżki na korzystanie z inteligentnych platform mobilności, takich jak współdzielone rowery i skutery, mogą pomóc w dążeniu do zerowych emisji w miastach.

Dzięki zniżkom mieszkańcy będą mogli płacić mniej za przejazdy skuterami elektrycznymi lub rowerami.

Projekty solidarnościowe

Punkty za recykling można wymieniać na lokalne lub globalne projekty solidarnościowe, tak aby promować społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju.

Wzrost poziomu odzysku opakowań do 95%

TOP