System Candam WI oferuje klientom analitykę zarządzania odpadami, co umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu usprawnienia recyklingu.

Candam WI

W ramach analityki Candam Waste Intelligence gromadzone są ogromne ilości danych wysyłanych przez system RecySmart, i przetwarzanych w celu wyodrębnienia istotnych informacji i raportów.

  • Wskaźniki recyklingu w czasie rzeczywistym.
  • Automatycznie aktualizowana mapa pojemników na odpady.
  • Zarządzanie zdarzeniami w celu skrócenia czasu reakcji na zgłaszane przez mieszkańców problemy.
  • Informacje zwrotne na temat jakości usług z myślą o zadowoleniu mieszkańców.
  • Wszystkie zebrane dane mogą być przekazywane za pośrednictwem interfejsu API do platformy zewnętrznej.

Aplikacja mieszkańca Candam

Przyjazna w obsłudze aplikacja dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, tak aby mogli oni usprawnić przekazywanie opakowań do recyklingu i otrzymywać za to nagrody!

  • Śledzenie indywidualnego wpływu na środowisko.
  • Informacje zwrotne od mieszkańców.
  • Powiązanie z naszym programem nagród lub podmiotami zewnętrznymi.
  • Możliwość personalizacji (biała etykieta).

RecySmartto unikalna technologia, która potrafi rozpoznać wszystkie rodzaje materiałów opakowaniowych w zewnętrznych pojemnikach do recyklingu.

Programy RAYT i DRS okazały się skuteczne w zwiększaniu wskaźników odzysku. Obecnie automaty RVM są najczęściej wykorzystywaną technologią. Niemniej wiążą się z nimi poważne ograniczenia, które uniemożliwiają im stanie się jedynym i ostatecznym rozwiązaniem w zakresie zbiórki odpadów miejskich.

TOP