Odzyskiwanie
opakowań

Starając się osiągnąć cel odzyskiwania 90% wszystkich tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, Europa wydaje coraz surowsze dyrektywy w sprawie odpadów.

Władze miejskie i przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami mają trudności z osiągnięciem celów recyklingu określonych w dyrektywach UE. Aby spełnić wymogi, potrzebują lepszych narzędzi i metod rozliczania bezpiecznych i przejrzystych programów zachęt.

Technologia Candam Smart Ring powstała, aby rozwiązać problem niskich wskaźników recyklingu w Europie.

Reward
as you Throw

Pay
as you Throw

Deposit
Refund System

Dzięki rozwiązaniu RecySmart rady miejskie i przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami będą mogły angażować mieszkańców w działania dzięki specjalnym zachętom.

Urządzenie RecySmart gromadzi dane na temat tego, KTO, CO, KIEDY i GDZIE przekazuje do recyklingu. W oparciu o te dane władze mogą stworzyć przyjazny dla użytkownika, funkcjonalny, zabezpieczony przed nadużyciami i racjonalny ekonomicznie program, który można dopasować do jednego z następujących PROGRAMÓW ZACHĘT:

Reward as you Throw

W ekosystemie Candam dla programu RAYT poszczególni uczestnicy łańcucha są wzajemnie ze sobą powiązani.
Jedną z korzyści jest także pobudzenie lokalnej gospodarki. Jako Candam zapewniamy cały ekosystem technologiczny, który pozwala połączyć wszystkich interesariuszy i zagwarantować ucyfrowienie obiegu odpadów z udziałem:

- mieszkańców,
- przedsiębiorstw gospodarowania odpadami,
- marek i lokalnych firm.

Pay as you Throw

System PAYT (zwany także systemem opomiarowania odpadów) polega na uzależnieniu wysokości należności podatkowej mieszkańców od sposobu korzystania przez nich z usług gospodarowania odpadami oraz ilości wytwarzanych przez nich odpadów.

System Candam Smart Ring można włączyć do programu PAYT, aby potwierdzić przestrzeganie zasad recyklingu.

Deposit Refund System

W ramach znanego pod akronimem DRS systemu mieszkańcy otrzymują zwrot kaucji za zwrot odpadów opakowaniowych. Dzięki systemowi możliwe jest podniesienie wskaźników odzysku do 95%.

Technologia Candam Smart Ring może stanowić dopełnienie tradycyjnego systemu DRS, gdzie może pełnić rolę dodatkowego punktu zwrotu wzorowanego na automacie RVM lub może zostać włączona bezpośrednio do systemu Digital DRS nowej generacji.

RecySmart to unikalna technologia, która potrafi rozpoznać wszystkie rodzaje materiałów opakowaniowych w zewnętrznych pojemnikach do recyklingu.

Programy RAYT i DRS okazały się skuteczne w zwiększaniu wskaźników odzysku. Obecnie automaty RVM są najczęściej wykorzystywaną technologią.
Niemniej wiążą się z nimi poważne ograniczenia, które uniemożliwiają im stanie się jedynym i ostatecznym rozwiązaniem w zakresie zbiórki odpadów miejskich.

TOP