Recysmart

Unikalna, przystępna kosztowo technologia zwiększająca wskaźnik odzysku opakowań

To samodzielne urządzenie IoT z opatentowaną w Europie technologią może zostać zamontowane przy dowolnym pojemniku na odpady, tak aby przekształcić go w inteligentne rozwiązanie.

Jak to działa?

1


Identyfikator mieszkańca

Mieszkańcy uwierzytelniają się za pomocą aplikacji lub karty RFID, aby rozpocząć proces oddania do recyklingu.
Patrz: aplikacja mieszkańca

2

Rozpoznawanie opakowania

System RecySmart rozpoznaje w czasie rzeczywistym materiał wprowadzanych pojedynczo do właściwego pojemnika opakowań.

3


Nagroda/zwrot pieniędzy

Mieszkańcy otrzymują za recykling odpowiednią liczbę punktów, które mogą wymienić na nagrody lub gotówkę.

4

Przesyłanie
danych

Wszystkie dane (identyfikator mieszkańca + opakowanie przekazane do recyklingu) są przesyłane na naszą platformę, gdzie są przetwarzane i analizowane.
Patrz: platforma Candam

Rozpoznawanie materiałów w oparciu o sztuczną inteligencję z europejskim patentem

Opatentowany system RecySmart rozpoznaje wszystkie rodzaje materiałów opakowaniowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem charakterystyk akustycznych w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji.

Butelki PET

Puszki metalowe

Kartony po napojach

Opakowania szklane

Universal Scanning
System Smart Ring może zostać rozbudowany o naszą technologię odczytywania kodów

Kreskowych, QR, DataMatix i innych.

Dzięki zastosowaniu metod Universal Scanning i sztucznej inteligencji w toku rozpoznawania następuje podwójna weryfikacja materiału opakowaniowego.

Urządzenie RecySmart gromadzi dane na temat tego,
KTO
CO, KIEDY i GDZIE przekazuje do recyklingu.

W oparciu o te dane władze mogą stworzyć przyjazny dla użytkownika, funkcjonalny, zabezpieczony przed nadużyciami i racjonalny ekonomicznie program, który można dopasować do jednego z następujących PROGRAMÓW ZACHĘT:

Reward as you Throw
RAYT

Pay as you Throw
PAYT

Deposit Refund System
DRS

System RecySmart może być wykorzystywany w ramach usług gospodarowania odpadami, a także przez sektor prywatny: sklepy, stacje paliw, budynki komercyjne, lotniska, imprezy masowe i wiele innych.

Możliwość dostosowania do każdego pojemnika na odpady:

Z wyładunkiem z boku Z wyładunkiem dołemZ wyładunkiem z tyłu
PodziemnegoInteligentnego pojemnika kompaktującego

System RecySmart
System RecySmart
usytuowane pomiędzy automatami RVM a aplikacjami do recyklingu.Automaty Reverse Vending Machine są zbyt drogie i wiążą się z ograniczeniami w zakresie akceptowanych opakowań. Aplikacje do recyklingu są mało odporne na nadużycia i mało przyjazne dla użytkownika.

Łatwo skalowalne rozwiązanie, którego potrzebuje Europa, aby osiągnąć cele w zakresie recyklingu.

W porównaniu z innymi systemami stosowanymi w sektorze gospodarowania odpadami rozwiązanie Candam dostarcza informacji na temat materiałów oddawanych do recyklingu, takich jak tworzywa sztuczne, metale, kartony po napojach i opakowania szklane:

W ramach programu PAYT stosuje się zwykle kontrolę dostępu i odbiór od drzwi do drzwi.

W przypadku systemu RecySmart możliwe jest usprawnienie procesu poprzez doposażenie pojemników na opakowania z tworzyw, metalowe, kartonowe po napojach i szklane.

RecySmart: prosta koncepcja wykorzystująca złożoną technologie:

Możliwość dostosowania do każdego pojemnika na odpady.

Urządzenie nadaje się do montażu przy każdym pojemniku na odpady. Niezależnie od materiału, kształtu i sposobu opróżniania.

Niskie zużycie energii.

Autonomiczne urządzenie zasilane z baterii.

Łączność za pośrednictwem aplikacji (BLE), karty RFID lub innej technologii.

Ochrona przed nadużyciami.
Konstrukcja odporna na akty wandalizmu.

W oparciu o sprzęt, oprogramowanie układowe, sztuczną inteligencję i oprogramowanie.

Bezprzewodowy dostęp.

Na potrzeby komunikacji z użytkownikami końcowymi, monitorowania działań związanych z recyklingiem, konfiguracji urządzeń i aktualizacji oprogramowania.

Łatwość użycia.
Łatwość montażu.

Montaż zajmuje mniej niż 10 minut.

Możliwość konfiguracji.

Pod kątem rodzajów rozpoznawanych opakowań.

RecySmart to idealne rozwiązanie pośrednie

TOP
Want to be a part of Candam? We are crowdfunding. Join us!
+