Pay
as you Throw

System Pay as you Throw polega na uzależnieniu wysokości należności podatkowej mieszkańców od sposobu korzystania przez nich z usług gospodarowania odpadami oraz ilości wytwarzanych przez nich odpadów.

KTO, CO, KIEDY i GDZIE poddaje recyklingowi.

Tego rodzaju systemy opłat za odbiór odpadów opierają się na zasadzie, że koszty ponosi zanieczyszczający.

W związku z tym mieszkańcy lub przedsiębiorcy, którzy starają się ograniczać ilość odpadów i właściwie je segregować, powinni być odpowiednio wynagradzani.

Zasadniczo za każdym razem, gdy mieszkaniec korzysta z kosza na śmieci lub ogólnego pojemnika na odpady, naliczana jest opłata. Obejmuje to zwykle identyfikację użytkownika i kontrolę dostępu.

Co jednak, gdy mieszkańcy sortują prawidłowo?

Identyfikacja
użytkownika

Rozpoznawanie
materiałów

Zasada, że koszty ponosi zanieczyszczający

Ucyfrowienie
obiegu odpadów

System Candam Smart Ring można włączyć do programu PAYT, aby potwierdzić przestrzeganie zasad recyklingu.

Ponieważ system identyfikuje mieszkańca i rozpoznaje opakowanie, możliwe jest przyznanie rabatu za każde prawidłowe przekazanie odpadu do recyklingu.

Informacje o tym, kto co przekazuje do recyklingu, są wysyłane do organów podatkowych, tak aby mogły one zastosować odpowiednie ulgi podatkowe.

W ramach systemu RecySmart z unikalną przystępną
kosztowo technologią Smart Ring można dowiedzieć się

KTO, CO, KIEDY i GDZIE poddaje recyklingowi.

TOP