Polityka plików cookie

In candam.eu (hereinafteW witrynie candam.eu (zwanej dalej „NASZĄ WITRYNĄ”), podobnie jak w przypadku zdecydowanej większości dostępnych obecnie witryn internetowych, wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi szybszego i efektywniejszego dostępu do wszystkich oferowanych przez nas produktów i usług.

W tym dokumencie omawiamy wszystkie aspekty związane z wykorzystaniem i przetwarzaniem plików cookie, tj. czym są, które z nich wykorzystujemy, jak z nich korzystamy oraz jak zmienić swoje preferencje w tym zakresie.

OGÓLNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE I ICH WYKORZYSTANIU W NASZEJ WITRYNIE

Plik cookie to niewielki plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas dostępu do NASZEJ WITRYNY. Dzięki plikowi możliwe jest rozpoznanie używanej przeglądarki, a także rejestrowanie aktywności użytkownika podczas odwiedzin. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi szybszego dostępu do oferowanych produktów i usług. Ponadto dzięki plikom cookie możemy dostosowywać oferowane przez nas treści tak, aby dostarczać każdemu użytkownikowi informacje, które go interesują lub mogą zainteresować w zależności od produktów i usług, po które sięga.

Pliki cookie pomagają nam również zrozumieć zachowania użytkowników NASZEJ WITRYNY, tak abyśmy mogli na tej podstawie poprawiać jej funkcjonalność. Korzystamy z plików cookie, które pomagają maksymalnie spersonalizować sposób korzystania. Pliki cookie, których używamy w NASZEJ WITRYNIE, są przypisywane do użytkowników i ich komputerów wyłącznie anonimowo – tj. bez dostępu do informacji, które pozwoliłyby nam ustalić tożsamość użytkowników, odczytać dane z ich dysków lub umieścić wirusy w ich zasobach. Nie mamy również możliwości odczytywania plików cookie umieszczonych na dysku twardym użytkownika przez inne serwery.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o plikach cookie wysyłanych przez NASZĄ WITRYNĘ oraz odrzucała je bez uszczerbku dla dostępu do oferowanych przez nas treści. Jednak funkcjonalność NASZEJ WITRYNY lub niektórych usług może ulec pogorszeniu i/lub może dojść do utraty optymalnej wydajności.

RODZAJE I DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIE. Z KTÓRYCH KORZYSTAMY W NASZEJ WITRYNIE?

W ogólnym ujęciu oraz biorąc pod uwagę czas pozostawania aktywnych plików cookie na komputerze, możemy wyróżnić następujące rodzaje:

Sesyjne pliki cookie:

hey collect data only duGromadzą one dane tylko w czasie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi, i wygasają po jej dostarczeniu. Służą one zwykle np. do zapamiętania produktów, które użytkownik uwzględnił w swoim zamówieniu podczas przeglądania NASZEJ WITRYNY, a także do zagwarantowania bezpieczeństwa przesyłania danych podczas uzyskiwania dostępu do usług finansowych, poczty e-mail itp. Sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki.

Tymczasowe pliki cookie:

Gromadzą one dane także poza okresem, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do NASZEJ WITRYNY. Ten rodzaj plików cookie służy na przykład do przechowywania i zapamiętywania preferencji przeglądania użytkownika. Tymczasowe pliki cookie wygasają, gdy cel, dla którego zostały utworzone, zostanie zrealizowany (np. ciągłości identyfikacji użytkownika w różnych usługach, do których można uzyskać dostęp w NASZEJ WITRYNIE) lub gdy zostaną usunięte ręcznie.

Z kolei w zależności od przeznaczenia pliki cookie można podzielić na następujące rodzaje:

Trwałe pliki cookie:

To te, które mają odległą w czasie datę wygaśnięcia i pozostają na komputerze użytkownika nawet po zakończeniu sesji przeglądarki.

Własne pliki cookie:

To te, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z domeny zarządzanej bezpośrednio przez spółkę CANDAM TECHNOLOGIES SL. (zwaną dalej „NASZĄ FIRMĄ”). Za pośrednictwem tej domeny świadczona jest usługa, z której korzysta użytkownik.

Pliki cookie stron trzecich:

Pliki cookie stron trzecich:

Niektóre pliki cookie nie są instalowane przez NASZĄ FIRMĘ, ale przez strony trzecie, których zadaniem jest świadczenie określonych usług skierowanych do użytkownika. Ponieważ wspomniane strony trzecie odpowiadają za umieszczanie plików, blokowanie i odinstalowywanie należących do nich plików cookie podlega ustalonym przez nie warunkom i mechanizmom.

Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie stron trzecich:

  • Pliki cookie poprawiające wydajność:
    Zapamiętują one preferencje użytkownika w zakresie narzędzi zintegrowanych z usługami powiązanymi z NASZĄ WITRYNĄ, co pozwala uniknąć konieczności ich powtórnej konfiguracji. Przykładami zastosowań tego rodzaju plików cookie mogą być: zapamiętywanie produktów wchodzących w skład zamówienie, realizacja procesu ich zakupu, wypełnienie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu itp.
  • Pliki cookie rejestracyjne:
    Są one generowane, gdy użytkownik rejestruje się w NASZEJ WITRYNIE lub później gdy otwiera swoją sesję, i służą do zapewnienia dostępu do zastrzeżonych treści. Niektóre usługi mogą wykorzystywać połączenia z serwisami społecznościowymi, takimi jak Twitter, Facebook czy LinkedIn. Użytkownik upoważnia wcześniej dany serwis społecznościowy do przechowywania trwałego pliku cookie, który zapamiętując jego tożsamość, zapewnia mu dostęp do usług do czasu wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć plik cookie i zrezygnować z dostępu do usług, modyfikując swoje preferencje w danym serwisie społecznościowym.
  • Pliki cookie reklamowe:
    Umożliwiają one zarządzanie przestrzenią reklamową, którą wydawca umieścił w witrynie, w aplikacji lub na platformie, za pośrednictwem której świadczy wybraną usługę. Dzięki tego rodzaju plikom cookie można rozszerzyć zakres informacji na temat reklam wyświetlanych anonimowym użytkownikom. Analizują one również czas trwania lub częstotliwość wyświetleń reklam, sposób interakcji z reklamami oraz zachowania podczas przeglądania. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie profilu reklamowego związanego z zainteresowaniami każdego typu użytkownika.

Spośród typów plików cookie opisanych powyżej w NASZEJ WITRYNIE korzystamy z tych, które wykorzystuje usługa Google Analytics. Jest to narzędzie należące do Google Inc., które pomaga nam śledzić sposób interakcji użytkowników z zawartością NASZEJ WITRYNY. Rozwiązanie Google Analytics udostępnia nam znaczniki JavaScript (biblioteki) na potrzeby zapisywania informacji o odwiedzanych stronach, np. ich adresów URL. Biblioteki wykorzystują pliki cookie HTTP do „zapamiętywania” sposobu korzystania ze stron lub interakcji użytkownika z NASZĄ WITRYNĄ.

Stosowane przez nas pliki cookie to przede wszystkim:

Cookie Czas obowiązywania Opis
__utma Dwa lata od jego konfiguracji lub aktualizacji. Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik jest tworzony, gdy wykonywana jest biblioteka JavaScript i nie istnieje plik __utma. Jest aktualizowany po każdym przesłaniu danych do Google Analytics.
__utmb 30 minut od ustawienia lub aktualizacji. Służy do rozpoznawania nowych sesji lub wizyt. Plik jest tworzony, gdy wykonywana jest biblioteka JavaScript i nie istnieje plik __utmb. Jest aktualizowany po każdym przesłaniu danych do Google Analytics.
__utmc Do końca sesji przeglądarki. Jest ustawiany pod kątem interakcji z plikiem urchin.js. Wcześniej plik był wykorzystywany w połączeniu z plikiem __utmb w celu ustalenia nowej sesji lub wizyty użytkownika.
__utmt 10 minut od ustawienia lub aktualizacji. Służy do rejestrowania liczby wysłanych żądań monitorowania, ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
__utmz Sześć miesięcy od konfiguracji lub aktualizacji. Przechowuje źródło ruchu, które wyjaśnia sposób dotarcia przez użytkownika do NASZEJ WITRYNY. Plik jest tworzony, gdy wykonywana jest biblioteka JavaScript i jest aktualizowany po każdym przesłaniu danych do Google Analytics.
NID Sześć miesięcy od ustawienia lub aktualizacji. Ułatwia wizualizację map za pomocą Map Google.
PREF Dwa lata od jego konfiguracji lub aktualizacji. Ułatwia wizualizację map za pomocą Map Google.

Aby uzyskać więcej informacji, warto zapoznać się z poniższym dokumentem dotyczącym korzystania przez witryny z plików cookie Google Analytics.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE LUB SKONFIGUROWAĆ PREFERENCJE?

Użytkownik może dopuścić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze, konfigurując opcje swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookie niektóre usługi wymagające ich użycia mogą nie być dostępne w NASZEJ WITRYNIE.

Aby ułatwić zadanie użytkownikom, którzy chcą zapobiec instalacji plików cookie na swoim komputerze, NASZA FIRMA udostępnia odsyłacze do instrukcji dostarczanych w tym celu przez najpopularniejsze w naszej ocenie przeglądarki:

Niektóre funkcje usług zostaną wyłączone, jak np. ciągłość identyfikacji, zachowanie produktów w koszyku w sklepie internetowym, otrzymywanie informacji zależnych od lokalizacji czy dostępność niektórych filmów. W związku z tym – jak opisano powyżej – użytkownik może odmówić przetwarzania danych lub informacji, odrzucając korzystanie z plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Powinien jednak pamiętać, że w takim wypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryny.

Niniejsza „Polityka plików cookie” może zostać zmieniona zgodnie z wymogami prawnymi lub w celu dostosowania jej do instrukcji wydawanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych. W razie wprowadzenia istotnych zmian zostaną one przekazane użytkownikom za pomocą komunikatów w NASZEJ WITRYNIE.

Zgodnie z postanowieniami powyższych punktów użytkownik zostanie poinformowany, że dalsze przeglądanie NASZEJ WITRYNY bez wprowadzenia w przeglądarce ustawień, które uniemożliwiają instalację wykorzystywanych przez nas plików cookie, zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 ustawy 34/2002 dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z opisanych mechanizmów.

 

Lista plików cookie przedstawiona w niniejszym dokumencie będzie w miarę możliwości aktualizowana na bieżąco zawsze, gdy usługi, które oferujemy w naszej witrynie, ulegną zmianie. Nie można jednak wykluczyć, że zaktualizowana lista nie będzie zawierała danego pliku cookie, choć będzie zawsze obejmowała pliki cookie o identycznych celach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej „Polityki plików cookie”, można się z nami skontaktować pod adresem  hello@candam.eu

TOP